Uyuma Yönelik Davranışlar

Fiziksel ve sosyal çevre koşullannın değişmesine kişinin uygun bir yanıt vermesini sağlayan tüm davranışlar.

Sağlık Terimlerinde Ara