Utangaçlık (Çekingenlik)

Kişiler arası İlişkilerde ortaya çıkan, normal sosyal ilişkileri engelleyen, davranış ve güven eksikliğiyle belirlenen duygusal mizaç.

Sağlık Terimlerinde Ara