Ürolitiyaz

îdrar yollarının herhangi bir bölgesinde taş oluşması.

Sağlık Terimlerinde Ara