Ürogenital Sistem

İdrar ve cinsiyetle ilgili organ ya da işlevlerin tümünü belirtmek için kullanılan terim. Bak. üreme sistemi; üri-ner sistem.

Sağlık Terimlerinde Ara