Ürogenital

Genital ve idrar yolları sistemi ile ilgili.

Sağlık Terimlerinde Ara