Ürobilin

Ürobilinojenin yükseltgenmesi (oksidasyon) sonucunda ortaya çıkan pigment. Bak. safra boyaları.

Sağlık Terimlerinde Ara