Ürisemi

Kandaki ürik asit içeriği.

Sağlık Terimlerinde Ara