Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)

idrar yapımı ve atılmasıyla ilgili yapılann lümü.

Sağlık Terimlerinde Ara