Üretrotomi

Üretranın (siyek) cerrahi yöntemle açılması.

Sağlık Terimlerinde Ara