Üreterotomi

Üreleri (idrar borusu) açmaya yönelik bir cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara