Üreterektomi

Ürelerin (idrar borusu) bir bölümünün ya da tamamının çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara