Üre Klirensi

Böbrek işlevlerini incelemede kullanılan bir inceleme (bak. üre).

Sağlık Terimlerinde Ara