Unutma

Anılann ya da bellek İzlerinin üst Üste gelip birikmesi sonucunda meydana gelen bellek zayıflığı.

Sağlık Terimlerinde Ara