Üfürüm

Kalbin, atardamarlann ya da dışanyla İlişkili içi hava dolu boşlukların (gırtlak, solunum yolları, akciğerdeki oyuklar vb) dinlenmesiyle işitilebilen gürültü.

Sağlık Terimlerinde Ara