Tümefaksiyon

Vücudun bir bölümünde gözle görülecek ya da elle his-sedilebilecek ölçüdeki şişlik.

Sağlık Terimlerinde Ara