Tükürük Bezleri

Ağız boşluğuna açılan dış salgıbezleri. Küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır.

Sağlık Terimlerinde Ara