Tubulus (Borucuk)

Mikroskopla görülebilen ve küçük bir boru biçimindeki oluşumların ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara