Tubul

Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad.

Sağlık Terimlerinde Ara