Tüberkülom

Bir araya gelmiş verem granülomlanndan (tüberkül) oluşan ve lifsi bağdokuyla sınırlanmış patolojik oluşum.

Sağlık Terimlerinde Ara