Tüberkülin

Mycobacterium tuberculosis ya da verem basilinden elde edilen ve antijen özelliği olan madde.

Sağlık Terimlerinde Ara