Tüberkül

Tıpta çeşitli anlamlarda kullanılan bir terim.

Sağlık Terimlerinde Ara