Trombin Zamanı

Kanda yapılan ve kanın pıhtılaşmasını inceleyen bir la-boratuvar yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara