Trokanter

Uyluk kemiğinin üst ucundaki iki tümseğin ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara