Trismus (Çene Kilitlenmesi)

Çiğneme kaslarının uzun süreli ve sert kasılması; ağzın açılmasını olanaksızlaştınr.

Sağlık Terimlerinde Ara