Triseps (Üç Başlı Kas)

Biri kolda, öbürü bacakta yer alan ve bir ucunda tutunmaya yarayan üç baş bulunan kasların ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara