Tripsin

Pankreas sıvısında bulunan ve bağırsaklarda proteinleri peptonlara ve polipeptitlere parçalayan sindirim enzimi.

Sağlık Terimlerinde Ara