Tripanozoma

Trypanosoma cinsi asalakların ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara