Trikomonas

insanda sindirim sistemi ile Üreme ve boşaltım sisteminde asalak olarak yaşayan biçimleri de olan kamçılı tek hücreli.

Sağlık Terimlerinde Ara