Tridronefroz

Genellikle idrann idrar borusu ya da idrar kesesine geçişini engelleyen bir nedene bağlı olarak (taş ya da doğumsal oluşum bozukluğu) böbrek havuzunun ya da böbrek çanağının genişlemesi.

Sağlık Terimlerinde Ara