Trh

Hipotalamustan salgılanan ve hipofız bezini uyararak TSH (bak. tireotrop hormon) salgılanmasını sağlayan madde.

Sağlık Terimlerinde Ara