Trapezoit Kemik (Yamuksu Kemik)

El bileğinde birinci sıradaki skafoit kemik ile trapez ve başlı kemik arasında yer alan kemik.

Sağlık Terimlerinde Ara