Transplantasyon

Organ ya da doku nakli.

Sağlık Terimlerinde Ara