Transpirasyon

Fizyolojide suyun deri aracılığıyla ve ter salgısıyla vücuttan atılmasını tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara