Transkripsiyon

(yazılma) DNA ipliklerinin birinden genetik bilgilerin yeni sentezlenen mRNA'ya aktarımı.

Sağlık Terimlerinde Ara