Transfüzyon

kan ya da kan ürünlerin nakli.

Sağlık Terimlerinde Ara