Transferrin

Kanda bulunan ve demirin taşınmasını sağlayan beta-globülin türü protein.

Sağlık Terimlerinde Ara