Transfer

Psikolojide, birbirinden pek az farklı olan bir dizi olgunun ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara