Transdüksiyon

Bir mikroorganizmadan bir diğerine virüs veya bakteriyofajlar aracılığıyla gen aktarılması olayı.

Sağlık Terimlerinde Ara