Trabekülotomi

Bazı glokom olgularında göz hekimlerince uygulanan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara