Toplardamarımda Tıkanıklık Olduğu İçin Sağ Tarafımda Güçsüzlük Oluyor, Ne Önerirsiniz?

Ben 30 yaşında bir bayım. Geçen sene Ekim ayında beynimin sol tarafında bulunan toplardamarda pıhtı tıkandığı için, sağ elimde, kolumda ve bacağımda güçsüzlük oluyor ve konuşmada zorluk çekiyordum. 4 ay hastanede tedavi gördüm. Ama bir türlü bacaklarım eskisi gibi randıman vermiyor. Koşamıyorum, 1 metrelik yükseklikten atladığımda ve yerimde zıpladığım zaman da düşüyorum. Genelde bacaklarımda ağrılar oluyor. Hemen hemen her gün baldır kısımlarında kramplar oluşuyor. Sabahları ilk yürümelerde de ağrı meydana geliyor. Bir süre sonra bu ağrılar azalıyor. 1 ay önce beyin MR'ı çektirdim. Çok iyi dediler. Kan ve vitamin, magnezyum v.s. tahlillerim iyi çıktı.

Ne yapmam gerekir? Teşekkürler.

Uzm.Dr. Faruk Akçay

Serebral venoz trombozunuz nedeni ile şikâyetlerinizin olduğu anlaşılıyor. Serebral venoz trombozu provoke eden neden bulunmaya çalışılmalı (şu an sebep bulunamamış gözüküyor.) Etyolojide belirtilen sebepler açısından daha detaylı tetkikler yapılması gerekebilir (Faktör 5 Leiden Mutasyonu, Protein C, Protein S, Antitrombin 3, Protrombin 2 Gen Mutasyonu, Antikardiyolipin Antikoru, Protein, Albumin, Homosistinüri açısından Nitroprusssiat Testi ve idrar ve kan metionin düzeyi).

Trombozu önleyici ilaç kullanım gerekliliği değerlendirilmeli. Ayrıca Fizik Tedavi açısından değerlendirilmeniz gerekir. Geçmiş olsun.

Serabral Venöz Tromboz Nedenleri;

Septik trombozlar

  • Lokal

- Travma
- İntrakranyal infeksiyonlar
- Dural sinuslara komşu yapıların infeksiyonları: otitis media, mastoiditis, sinusitis, orbito fasyal, diş veya saçlı derinin infeksiyonları.

  • Diğer sistemik infeksiyonlar

Aseptik trombozlar

  • Lokal

- Travma
- Nöroşirürjikal girişimler
- Tümörler (özellikle meningiomalar)
- Vasküler malformasyon (dural fistüller)

  • Genel

- Gebelik, post-partum dönem
- Sistemik inflamatuar hastalıklar (özellikle Behçet hastalığı, SLE, inflamatuar barsak hastalıkları vs)
- Hematolojk hastalıklar (miyeloproliferatif hastalıklar, lösemi, lenfoma, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, demir eksikliği anemisi, orak hücreli anemi)
- Paraneoplastik (viseral kanserler seyrinde)
- Kalıtsal veya edinsel trombofililer (faktör V Leiden mutasyonu, protrombin II gen mutasyonu, protein C,S ve antitrombin III gibi doğal antikoagülan faktörlerin eksikliği, dissemine intravasküler koagülasyon vs)
- Primer antifosfolipid antikor sendromu.
- İlaçlar (özellikle oral kontraseptifler, L-asparaginase ile kemoterapi vs)
- Diğer: konjenital kardiyopatiler, sağ ventrikül yetmezliği, ileri dehidratasyon (özellikle çocuklarda), nefrotik sendrom vs.

  • İdiyopatik

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri