Toplardamar (Ven)

Çevre dokulardan kalbe kan taşıyan damarları tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara