Topikal

Vücudun belirli bir yüzeyi ile ilgili.

Sağlık Terimlerinde Ara