Tonsillektomi

Bademciklerin alınmasını amaçlayan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara