Tofüs

Çevresinde iltihaplı madde, kalsiyum ve kolesterolle kanşık sodyum ürat birikimi olan patolojik oluşum.

Sağlık Terimlerinde Ara