Tiroidektomi

Tiroitin alınmasına yönelik cerrahi girişim; önceden belirlenen amaca göre tiroitin tümü ya da bir bölümü alınabilir.

Sağlık Terimlerinde Ara