Tireotoksikoz

Bazen Basedow hastalığı ile eşanlamlı kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara