Timpanik Parasentez

Kulak zarının keskin bir cerrahi gereç yardımıyla çizilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara