Timektomi

Tunusun cerrahi girişimle alınması.

Sağlık Terimlerinde Ara