Tıbbi Deontoloji

Tıp mesleğinin ahlaki, toplumsal boyutlarını ve bunların yasalara yansımasını düzenleyen kural ve ilkelerin tümü.

Sağlık Terimlerinde Ara