Tetrapleji

Her iki kol ve bacak ile gövdenin istemli kaslarının tam felci.

Sağlık Terimlerinde Ara